Login firme   Inregistrare Firma
Descriere activitate

Agricultura ecologică este un sector pentru care România are mari oportunităţi de dezvoltare şi reprezintă o alternativă viabilă pentru viitor. În acest scop, la iniţiativa Asociaţiei Bioagricultorilor din România "Bioterra", precum şi a altor persoane fizice şi juridice, a fost creat în anul 2002 S.C. ECOINSPECT S.R.L., organism privat pentru inspecţia şi certificarea produselor ecologice, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.


Societatea are un număr de 21 asociati, persoane fizice şi juridice din România, Elveţia, Germania, Ungaria şi Republica Moldova. În primii doi ani de activitate, Ecoinspect a beneficiat de un sprijin important din partea Biokontrol Hungaria, cea mai cunoscută firmă de inspecţie şi certificare din Ungaria.
Pentru perioada 2004-2008, Ecoinspect a semnat un acord cu SECO – Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice a Guvernului Elveţian. Pentru perioada derulării proiectului, guvernul elveţian a alocat suma de 265.000 Euro pentru finanţarea diferitelor activităţi din agricultura ecologică din România. Sprijinul financiar a fost atribuit pentru Ecoinspect, Asociaţia Bioterra şi alte instituţii din domeniu.
În perioada derulării proiectului Ecoinspect a fost îndrumată, din punct de vedere tehnic de FIBL - Institutul de Cercetare pentru Agricultura Ecologică şi de Bio.inspecta AG din Elveţia.


S.C. ECOINSPECT S.R.L. este primul organism românesc privat din domeniul inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice, recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În perioada 2004 – 2007, Ecoinspect a funcţionat pe baza acreditării RENAR.
Începând cu anul 2007, compania a demarat procedura de acreditare internaţională, apelând la serviciul organismului de acreditare IOAS din Statele Unite (International Organic Accreditation Service), şi începând cu 19 Septembrie 2008, Ecoinspect a obţinut Certificatul de acreditare.
În conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind acreditarea organismelor de certificare, la data expirării contractul cu IOAS, Ecoinspect va solicita reacreditarea de către RENAR.

Standardele şi documentele de referinţă pentru activitatea Ecoinspect sunt:

SR EN 45011/ 2001- Reglementări generale pentru sistemul calităţii;
Regulamentul CE 834/ 2007 şi 889 / 2008 privind agricultura ecologică;S.C. ECOINSPECT S.R.L. oferă servicii de inspecţie şi certificare în conformitate cu :

Regulamentul CE 834 / 2007 al Consiliului European;
Regulamentul CE 889 / 2008 al Comisiei European;
Standardul Bio.suisse - cu certificare prin Bio.inspecta – Elveţia;
USDA NOP - cu certificare prin Bio.inspecta – Elveţia;
Naturland - cu certificare prin Naturland – Germania.


Domeniul de activitate al organismului de control este certificarea produselor agroalimentare ecologice, proces care include:

inspecţia tehnologiilor de cultură a plantelor,
inspecţia tehnologiilor de creştere a animalelor, inclusiv apicultură;
inspecţia colectării plantelor din flora spontană;
inspecţia unităţilor de procesare al produselor agroalimentare ecologice (vegetale şi animale);
inspecţia activităţii de comercializare/ import/ export al produselor agroalimentare ecologice.

Activitatea organismului are ca scop principal furnizarea garanţiei că produsele controlate de aceasta sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind agricultura ecologică.

S.C. Ecoinspect S.R.L. garantează accesul liber la serviciile sale pentru orice solicitant, necondiţionat şi nediscriminatoriu, indiferent de mărimea fermei, de afilierea la diferite asociaţii sau grupuri de interese, fără a favoriza sau temporiza în vreun fel procesul de certificare.

Conform procedurii obişnuite, certificatorul evaluează raportul de inspecţie şi ia decizia de acordare sau neacordare a certificării.
Pentru cazurile dificile, decizia este luată de către Comisia de Certificare.
Operatorii pot apela la Ecoinspect cu orice plângere sau nemulţumire legată de personalul organismului sau cu orice apel privind certificarea unităţii.
Aceste probleme vor fi soluţionate de către Directorul Executiv sau de către Comisia de Etică Profesională şi Apel, în funcţie de gravitatea cazului.
Pentru buna desfăşurare a activităţii şi o mai mare credibilitate, Ecoinspect colaborează pentru efectuarea analizelor de laborator (ex. in cazul unor suspiciuni sau în cazul solicitării documentaţiei pentru reducerea perioadei de conversie ) cu laboratoare acreditate de RENAR.
Ecoinspect desfăşoară activitatea de inspecţie şi certificare într-un mod independent, transparent şi credibil pentru consumator.